Bruk av innsjøen

Vansjø er et populært rekreasjonsområde, både til vanns og lands. Naturen og naturmangfoldet er skjørt i innsjøen og brukerne oppfordres derfor til å ferdes varsom i stedet. Vansjøtjenesten forestår renovasjon på de mest populære plassene, men alle oppfordres til å ta med seg eget avfall tilbake fra tur.

Forvaltning av Vansjø

Forvaltningen av Vansjø foregår i samarbeide mellom kommunen rundt Vansjø. Vannområde Morsa overvåker vassdraget og arbeider med tiltak for å bedre vannmiljøet.

Ferdsel

Vis hensyn ved ferdsel i utmark og ved dyrket mark. Benytt parkeringsplasser avsatt til formålet og parker aldri på private skogsveier uten avtale med grunneier. Ferdsel over dyrket mark er ikke tillatt.